Vi glæder os til at fejre Påskens budskab sammen!
Jesus viste vigtigheden af fællesskab og fællesspisning. Det gjorde Han selv den sidste aften, Han var på jorden, inden han døde på korset og dermed banede vej for os til Gud fader.

Velkommen torsdag den 6. april kl. 18.00 til Nadvergudstjeneste i Samværkets café.
Vi vil lovsynge Gud sammen, dele Guds ord og dele nadver sammen.

Efterfølgende vil vi gerne invitere alle til at tage mad med til ”Det store kolde bord”. Medbring mad til dig selv, din familie og din næste.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften med indhold.