Internationalt

RUMÆNIEN, PAKISTAN, ZAMBIA

"At være en Apostolsk kirke er altså at være en menighed, der er sendt til verden både lokalt og globalt."

RESCUE RUMÆNIEN

I Rumænien har vi som kirke siden begyndelsen af 90’erne arbejdet særligt med i fængslerne.

Vi har ønsket at række ud til fangerne med et budskab om Guds kærlighed i ord og i handling. Det har betydet i gennemsnit ca. 6 årlige ture til Rumænien til de samme fængsler, hvor særligt fængslet i byen Aiud har været et fast tilbagevendende sted. Senere er også fængslet i Arad blevet et permanent sted at besøge.

Evangeliet forkyndes med vægtlægning på Guds kærlighed, nåde, og tilgivelse, og med en understregning af håb og tro på fremtiden samt menneskets værdi og værdighed. Ofte midt i en til tider næsten ubærlig hverdag! Praktisk hjælp gives hvor det er muligt – om det er til jul, med de mest basale ting – toiletpapir, sæbe, barbergrej, strømper m.v. Eller i løbet af året kuglepenne, brevpapir og frimærker – så man kan skrive til sine pårørende.

Ud over fængselsmission, besøges der nogle kirker, som vi arbejder sammen med, ligesom vi har en ungdomsklub i storbyen Cluj, som er et værested for byens unge.

Du kan kontakte Karsten Møller hvis du vil vide mere om arbejdet i Rumænien.

Hvis du ønsker at støtte dette arbejde er du meget velkommen.
Klik her og brug de forskellige betalingsmuligheder.
Mærk indbetalingen "Rumænien".

PAKISTAN

Gennem Kolding Internationale Højskole kom vi til at lære en ung pakistansk mand at kende i år 2000. Efter endt højskoleophold tog han tilbage til Pakistan for at arbejde med de principper, som han havde lært.

I den proces har vi fortsat støttet ham, idet det ikke altid er ukompliceret at være kristen minoritet i Pakistan. Vi er på årlige besøg i Pakistan, hvor vi underviser, følger op på projekter, fører samtaler og dialog, forkynder Evangeliet, tilser små forretningsprojekter, hvor man bl.a. forsøger at skabe en lille indkomst. Der er også mindre uddannelsesprojekter, eksempelvis unge piger, der lærer at sy, og skoleprojekter med fokus på bøger, uniformer og decideret skolegang. Vi glæder os meget over, at ha’ et godt samarbejde med Dansk Europamission.

Vores samarbejdspartner har “plantet” en række mindre menigheder, og vi er således i kontakt med mere end 70 kirker, hvor vi mødes årligt til bl.a. efteruddannelse, samtaler og fællesskab.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i Pakistan skal du kontakt Jesper Kure.

Hvis du ønsker at støtte dette arbejde er du meget velkommen.
Klik her og brug de forskellige betalingsmuligheder.
Mærk indbetalingen “Pakistan”.

ZAMBIA

Zambia har været et missionsområde for vores kirke gennem mange år. Den oprindelige vision var at starte en bibelskole, Kaniki Bible College, for derved at uddanne og træne kommende ledere, præster, evangelister m.v. i teologi, i praktiske færdigheder, så de kunne skabe sig en indkomst (vi har bl.a. et stort landbrug), og i en god karakterdannelse. Læringsmiljøet har således været kendetegnet af en sund balance mellem kundskab, karakter og færdigheder. Bibelskolen har vist sig som en genial strategisk ide til at fostre ledere til kirker og andre kristne organisationer, således at man i dag i Zambia bl.a. finder en sund og solid Apostolsk Kirke (Apostolic Church of Zambia). Det er en selvstændig kirke bestående af ca. 200 lokale menigheder.

Kaniki Bible College er som sagt mere end en bibelskole. Det er også et sted som har udviklet sig med en udviklingsfarm, Baluba Valley Farm, som er en central arbejdsplads i lokalsamfundet, og hvor mange lærer farmbrug på begyndervis.

Endvidere er der ud fra stedet vokset et arbejde i lokalsamfundet for forældreløse børn, som er en stadig voksende udfordring. Grunden til væksten I forældreløse børn er AIDS/HIV og andre dødelige sygdomme, såfremt man ikke kommer i behandling. Projektet kaldes “Kaniki Orphanage Project”, og der støttes ca. 300 børn med skolegang, bøger, uniformer og mad og medicin.

Man kan læse mere om det her. Du kan også kontakte Jesper Kure som er præst i kirken og sidder med i bestyrelsen for stedet.

Hvis du ønsker at støtte dette arbejde er du meget velkommen.
Klik her og brug de forskellige betalingsmuligheder.
Mærk indbetalingen “Zambia”.