Bed

Vi tror på, at bøn virker. Derfor har vi hvert år i januar tre uger med bøn og faste, hvor vi beder for alle kirkens aktiviteter og søger Gud for nye tanker og visioner for det kommende år.

Bed altid

Bønnen er vores åndedræt, den livline, som holder os tæt forbundet til vores himmelske Far. Sådan her står der bl.a. i Bibelen:

"Vær altid i bøn til Gud under Åndens inspiration, hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp." Ef. 6,18

Hvordan kan man bede altid? Det handler om at holde kanalen åben, så man altid er klar til både at spørge Gud til råds og høre, hvad han har at sige ind i en konkret situation.

Det kan være udfordrende, når alle mulige krav og tilbud hele tiden kæmper om vores tid og opmærksomhed. Derfor er det ikke mærkeligt, at vi nogle gange har brug for andres hjælp til at bede, når vi står over for traumer, svære valg eller oplever, at livet ikke former sig sådan, som vi havde drømt om.

Hvis du har brug for hjælp eller forbøn, kan du kontakte kirkens forbønsteam. Telefonen er ikke bemandet 24/7, men læg en besked, så vil du blive kontaktet.

  • Ring på: 51536289
  • Skriv til: boen@kirkeibyen.dk
I løbet af året har vi ugentlige bønnemøder. Lad os sammen løfte hinanden frem for Gud - og bed særligt for dem, der bærer et lederansvar, så Kirkeibyen fortsat kan være en levende og voksende kirke for alle generationer.