Tjen med

Jesus gik foran med et godt eksempel, da han valgte at tage tjenerrollen på og vaske disciplenes fødder. Vi er kaldet til at tjene hinanden, og derfor er vi sammen om at skabe de bedste rammer for fællesskabet i Kirkeibyen.

Brug din gave

Kirke er lig med mennesker, der sammen tjener Jesus og hinanden. Hele ugen igennem er der folk, der engagerer sig i alle de forskellige aktiviteter, som finder sted i Kirkeibyen.

Mennesker er ikke ens, men alle kan tjene med de gaver, hver især er udrustet med. Hvis du har lyst til at bidrage med din tid og dine evner, så kontakt os, så vi sammen kan finde en opgave, hvor netop du vil kunne trives og være til velsignelse for andre.

Det er også en rigtig god mulighed for at møde nye mennesker, at udvikle de gaver, Gud har lagt ned i dig, og være en del af det liv, som er i kirken.

"Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener."
Luk 22,27

Vil du gerne blive involveret?