Hvem er vi

Kirkeibyen er en frikirke og en del af Apostolsk Kirke i Danmark, som er et anerkendt trossamfund. Kirkeibyen er med i FrikirkeNet, som er en landsdækkende organisation bestående af frikirker og organisationer.

Vision

Vores vision og eksistensberettigelse er, at vi ønsker at give værdi til alle mennesker og skabe et rum for et livsforvandlende møde med Jesus og med andre mennesker.

Det er den røde tråd for vores fælllesskab, vores tænkning, vores engagement, vores budgetter, m.v.

Vi tror på

En god sammenfattende og historisk bred formulering af vores teologi tager udgangspunkt i den såkaldte “apostolske trosbekendelse”, der blev formuleret omkring år 200 e. Kr.  Den regnes som et fælles bekendelsesgrundlag for alle kristne.


Vi har valgt at opsummere vores forståelse med følgende fem grundantagelser om kirke baseret på læsning af Det Nye Testamente:

DET HANDLER OM JESUS (Efeserne 4:15-16)

Kirken i sig selv forvandler ikke mennesker, men det gør mødet med Jesus.

Det bedste, kirken kan gøre, er at skabe rum for sådanne livsforvandlende møder med ham.

MISSIONSBEFALINGEN (Mattæusevangeliet 28:18-20)

Jesus befalede os at gå ud i alverden.
Kirken har fået en opgave og et formål. Der er noget, vi skal gøre.
Kirken er ikke kun til for de kristne. Den er også til for dem, som endnu ikke kender Jesus.

KIRKE ER MENNESKER (Mattæusevangeliet 22:37)

Jesus opsummerer hele skriften således: Elsk Gud, og din næste som dig selv.

Det er en livslang vandring, som Bibelen kalder discipelskab, og kirken er det fællesskab, som giver de bedste vækstbetingelser for alle tre relationer.

KIRKEN ER SENDT (Apostlenes gerninger 1:8)

Helligånden blev givet for at give os kraft til at være en kirke, der er sendt ud med vidnesbyrdet om Jesus.

MANGFOLDIGHED I TJENESTE (EFESERBREVET 4:11-13)

Ved at give hver enkelt menneske forskellige gaver har Gud ved sin nåde givet kirken mulighed for fuldt ud at vokse op til at ligne Kristus på alle måder.

Vi anerkender nødvendigheden af at fremelske og anerkende alle fem forskellige tjenester og ser dem som vitale for at kunne udvikle sundhed i kirkens liv og udtryk - apostolsk, profetisk, evangelistisk, pastoralt og teologisk.

Værdier

ÆRE

Vi vil ære Gud for den, Han er. Vi vil ære mennesket, som er skabt værdifuldt i Guds billede. Vi vil fremelske det bedste i alle.

EXCELLENCE

Vi vil give vores bedste til Gud, til hinanden, og til vores næste. Det må ikke misforstås, som om det er perfekt. Vi ønsker at rumme det uperfekte og give plads til at rumme fejl, så mennesker vokser.

VÆKST

Vi vil være et åbent og inkluderende fællesskab. Vi ønsker at bygge større og mindre fællesskaber uden modsætningsforhold. Vi tror, det der er sundt, vokser naturligt.

MISSION

Vi vil række ud til vores by, land og andre nationer. Vi tror, vi er sendt med Guds kærlighed.

SAMMEN

Vi vil et "vi". Vi'et er stærkere end jeg'et. Vi tror, at forpligtende og ærlige relationer er udgangspunktet for et meningsfyldt og frugtbart liv.