Kirkeibyens ledelsen

Præster, lederråd og daglig ledelse

Præster

Jesper Kure

Jesper Kure

Ledende præst

Ingrid Frederiksen

Ingrid Frederiksen

Præst

Simon Tind

Simon Tind

Præst, Kirkeibyen Fredericia

Lederråd

Maria Kristensen

Maria Kristensen

Bent Christiansen

Bent Christiansen

Jesper Kure

Jesper Kure

Ledende præst

Ingrid Frederiksen

Ingrid Frederiksen

Præst

Daglige ledelse

Elisabeth Rostved

Elisabeth Rostved

Præsteaspirant

Per Ravn

Per Ravn

Community

Samuel Christiansen

Samuel Christiansen

Lovsangspræst, Gudstjeneste-team

Dina Siegumfeldt

Dina Siegumfeldt

Social mission/diakoni

Vivian Prozmi Lundsteen

Vivian Prozmi Lundsteen

Børn og unge

Anne Dueholm Pedersen

Anne Dueholm Pedersen

Administration & Kommunikation

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Samværket