Kirkeibyens ledelsen

Præster, lederråd og daglig ledelse

Præster

Jesper Kure

Jesper Kure

Ledende præst

Ingrid Frederiksen

Ingrid Frederiksen

Præst

Mike Wilson

Mike Wilson

Præst

Simon Tind

Simon Tind

Præst, Kirkeibyen Fredericia

Lederråd

Karsten Møller

Karsten Møller

Bent Christiansen

Bent Christiansen

Jesper Kure

Jesper Kure

Ledende præst

Ingrid Frederiksen

Ingrid Frederiksen

Præst

Daglige ledelse

Heidi Ravn

Heidi Ravn

Community

Samuel Christiansen

Samuel Christiansen

Lovsangspræst, Gudstjeneste-team

Dina Siegumfeldt

Dina Siegumfeldt

Social mission/diakoni

Amy Tind

Amy Tind

Børn og unge

David Lundsteen

David Lundsteen

By & Events

Erika N. Madsen

Erika N. Madsen

Administration & Kommunikation

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Samværket