I Kolding har vi en god tradition for at mødes på kryds og tværs af kirkeskel, teologi og praksisser ved årets begyndelse for at være sammen som ”Guds folk”. Det foregår ikke alene i Kolding, men i hele Danmark, ja i hele verden. Det er en global bølge af bøn, som understreger den kristne enhed midt i mangfoldighed.

Igen i år har den lokale arbejdsgruppe for Evangelisk Alliance udarbejdet et program, hvor vi mødes forskellige steder og med forskellige udtryk af bøn tilbedelse og fællesskab. Vi håber meget du vil bakke op om det, ligesom du er velkommen til at invitere andre med!

Årets tema er: ”Sabbat. At leve i Guds hvile.” Sabbat betyder ophør. Ophør af arbejde og hverdagsaktivet. Sabbat er en del af Guds skabelsesorden for os som mennesker. Og den er vigtig at få indarbejdet som en fast rytme i vores liv.

Vores ønske er, at midt i en almindelig uge med arbejde og hverdagsgøremål, at vi må finde den Gudgivne rytme af hvile, så det indarbejdes på en naturlig ikke anstrengt måde. At Gud får vores opmærksomhed i bøn og tilbedelse. At vi må komme til Ham.

I den engelske frie og poetiske oversættelse af Bibelen ”The Message” lyder det således:

”Kom til mig. Kom, vær sammen med mig, og du vil genvinde dit liv. Jeg vil vise dig, hvordan du tager en virkelig pause. Gå sammen med mig og arbejd med mig. Se hvordan jeg gør det. Lær de utvugne rytmer af nåde. Jeg vil ikke lægge noget tungt eller noget ikke passende på dig. Vær sammen med mig, du vil lære at leve frit og let.” Mt. 11:28-30.

Velmødt til Evangelisk Alliances bedeuge i Kolding!

På arbejdsgruppens vegne,

Jesper Kure
Formand for Evangelisk Alliance i Kolding

Find ugens program her.

Mere info/ Tilmelding