Kirkeibyen har tre præster, som altid står til rådighed for en samtale. Det kan være

  • du vil vide mere om Kirkeibyen og vores teologi eller prakis
  • du er i nogle livsomstændigheder, hvor du ønsker at søge råd og åndelig vejledning
  • du ønsker at blive viet eller døbt eller have et barn velsignet
  • du påtænker at blive forankret (medlemskab) i Kirkeibyen og vil vide mere.

Under alle omstændigheder, kan du ringe til kirkens kontor i åbningstiden og lave en aftale.

Kontoret har åbent mandag til torsdag fra 9-13. Telefonnummeret er 2434 2615.