KIB | Mission

Den store opgave

Som kirke har vi særligt 4 hovedområder, som vi arbejder med uden for Danmark, og de beskrevet her i en prioriteret økonomisk rækkefølge.

Der vil være en kort præsentation af hver af disse områder, og så i øvrigt en henvisning til de respektive hjemmesider for yderligere information.

Her følger først en begrebsafklaring af hvad vi mener med mission:

Ordet “mission” har indbygget en lang række forskellige ascosiationer for en lang række forskellige mennesker.

Nogle vil umiddelbart tænke: “Afrika” – sulte børn, AIDS problematikken! Andre vil tænke når de hører ordet mission – opgave! Hvad er min opgave her i livet? Hvor mange virksomheder og organisationer har egentlig ikke en missionserklæring?

  • Med mission mener vi konkret ʼgrænseoverskridendeʼ bevægelse fra kirke til ikke-kirke både lokalt og internationalt.
  • Vi anser mission for at være et af de væsentligste formål med at være kirke, sendt med budskabet om Guds kærlighed
  • At være en Apostolsk kirke er altså at være en menighed, der er sendt til verden både lokalt og globalt.
  • Mission er således tæt knyttet til vores identitet og væsen, både i lokal menighedsforståelse og i mere traditionel ydre missionstænkning.

Mission er mere end en ”aktivitet”. Det er kirkens eksistensberettigelse!