kirkehandling

En del af vores praksis som fællesskab, er en række kirkelige handlinger som foretages i det store fællesskab, idet vi også hermed tilkendegiver at vi står med hinanden i livets forskellige faser og sæsoner.

Barnevelsignelse af de små børn.

Kirken står sammen om at velsigne de små børn, som Jesus har lært os i Mark. 10:13-14 og Luk. 18:15- 17. Det vil oftest finde sted inden for barnets første leveår.

Ungdomsvelsignelse

For de unge i 14-års alderen afholdes en undervisningslejr hvert år. Ligesom de tilbydes at ‘gå til præst’ hos kirkens præster, som bl.a. underviser dem i de bibelske grundsandheder og menighedens liv og lære. Undervisningen afsluttes med en festgudstjeneste i foråret, hvor de unge velsignes i menigheden. Kontakt os på kontoret hvis du har et barn du gerne vil have med.

Vielse

Kirkens præster har tilladelse fra Kirkeministeriet til at foretage vielse, med borgerlig gyldighed,såfremt den ene part er medlem af Apostolsk Kirke. Vielse foretages altid efter forudgående samtaler og præ-ægteskabelig undervisning.

Begravelser

Begravelser foretages almindeligvis af kirkens præst enten ud fra kirken eller kirkegårdens kapel. Vi samarbejder med de lokale sognekirker og gravstedet vil i udgangspunkter være i det sogn hvor man bor.

Nadver

Ved nadver i kirke udtrykker vi vores fællesskab med den opstandne Jesus og mindes hans lidelse og død. Nadveren er åben for alle, som ønsker at deltage. Vi fejrer nadver den første søndag i hver måned.

Flere i vores kirke står til rådighed med forbøn og rådgivning/sjælesorg enten i forbindelse med gudstjenesten eller efter aftale. Kontakt os på kontoret, så kan vi hjælpe dig videre.

Dåb

Dåb i vores kirke er en praktisk og symbolsk handling, hvorved du bekræfter din tro på Jesus.
I bibelen ser vi at alle der kom til tro på Jesus, lod sig døbe. Tro er den eneste forudsætning for at lade sig døbe. Derfor kalder vi også dåben for troendes dåb.

Da vi tror dåb kommer efter troens bekendelse, praktisere vi ikke barnedåb.