Søndag, 13/01

Tidligere kendt som Heidi Bettina Jørgensen, men i det Herrens år 2018 skete miraklet, at jeg blev gift med Per Ravn og derfor det nye efternavn. Derudover er jeg nordjyde, og det er en ære at bære sådan en titel. Jeg mener helt klart at et godt liv indeholder Gud, hygge, mad, godt fællesskab, masser af humor og ikke mindst et klart formål. 

 

 

 

Apostlenes gerninger 2:42-47
“De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn. (…) Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. 47De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.”

Når jeg læser det så tænker jeg at nogle af grundstene i den første menighed var undervisning, fællesskab, fællesmåltider og bøn. Lige netop disse 4 værdier, tænker jeg stadig er vigtige og relevante at have som grundsten for os som menighed i 2019. I løbet af denne uge har jeg haft fire konkrete samtaler med mennesker som ønsker at høre til, være en del af et fællesskab og vokse i troen. Fællesskabsgrupper er et genialt koncept for hvor netop disse fire grundsten kan få god grobund og leve stærkt.

Må det være en opfordring til os alle om at åbne vores hjem, invitere mennesker ind, have fællesskab, spise sammen, dele liv, opmuntre hinanden, hygge og vokse sammen. Hold det simpelt, at være vært for en fællesskabsgruppe behøver ikke at være svært og kompliceret, det er varmen, omsorgen og interessen for hinanden der er vigtig.

#Togethertogether

 

 

 

Husk: Bøn i Kirkeibyen Kolding i dag kl. 9.10 – 9.50.

Bøn i Kirkeibyen Fredericia i dag kl. 10.00 – 10.15.