Onsdag, 9/01

Jeg hedder Vivian Prozhmi, jeg er 22 år og kommer fra Albanien. De sidste 7 år har jeg arbejdet og investeret af mig selv i arbejdet med den unge generation igennem forskellige organisationer og forum. Jeg begyndte mit arbejde i Albanien, derefter Tyskland og nu i Danmark. Cutting Edge er en samling af unge voksne i aldersgruppen 16 – 25 år. Vi mødes hver onsdag, og er en del af Kirkeibyen.

 

 

Salme 144: 12
“Gid vore sønner må vokse sig stærke og stå ranke som store træer. Gid vore døtre må vokse sig smukke som de kunstfærdige søjler i paladset.”

 Visionen er vores HVOROR? Vores hvorfor, er fordi mennesker har værdi. I vores ungdomsmøder ønsker vi at se dem blive udrustet med de rigtige værktøjer til at leve inde og udenfor kirken i deres fulde potentiale, hvor de bliver dannet gennem kraftfulde møder med Gud. Vi ønsker at se dem fejre Gud og livet, hvor de ved at det er dem der definerer kulturen og at de kan ændre atmosfæren. Sidst, ønsker vi også at de for lov til at opleve hvad det vil sige at vandre sammen, hvor de kan støtte og løfte hinanden op, og opleve at de ikke vandre alene.

Vi tror at 2019 vil være et år hvor vi rækker ud til de unge i Kolding, hvor barrierer, murer, isolation, depression, passivitet bliver brudt ved at komme sammen og glædes sammen. Vores hjerter brænder for at se den unge generation i brand for Gud, hvor de bliver berørt af kraften af den simple sætning “Jeg tror på dig”, hvor Cutting Edge er deres hjem, hvor de føler sig som en del af familien, og hvor de bare kan være den de er.

 

 

 

Husk: Bøn i Kirkeibyen Fredericia i dag (formiddag).