Tirsdag, 22/01

Hej, jeg hedder Bent og jeg er gift med Birthe i snart 50 år. Jeg elsker at være sammen med mine 3 voksne sønner og 4 skønne børnebørn. Jeg har et stort hjerte for Kirke, Mission og Bøn.

 

 

 


Esajas 40:39-31
“Han giver den trætte ny kraft og den svage ny styrke. Selv unge mænd kan blive udmattede, selv de stærkeste har en grænse. Men de, der søger hjælp hos Herren, får ny styrke, som ørnen får nye svingfjer. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at blive udmattede.”

I Cafetræf mødes vi i tro på, at vi alle uanset alder har Guds kald og omsorg over vores liv og virke, og vi har muligheder for at glæde og velsigne andre og vores familier… for Gud giver ny kraft, styrke og personlig opmuntring til alle, som vandrer med og søger hjælp hos Ham. Han giver ny kraft og styrke i ethvert livsafsnit.

Vi mødes hver 14. dag og ønsker der at opmuntre, udfordre og inspirere hinanden til at være gode forvaltere af vores liv og vedblivende at blive udfordret til at gøre en forskel og formidle Guds lægende nærvær til andre.

Bed for, at den enkelte må blive opmuntret i deres vandring med Gud og se muligheder for at give Evangeliet til andre. Bed for teamet bag Cafetræf, som arbejder med at betjene deltagerne og tilrettelægge et program, hvor der både er mulighed for at se tilbage i taknemlighed, og opmuntre hinanden til at være tidsaktuel, at leve i nuet og med tro og forventning at se fremad.

 

 

 

Husk: Bøn i Kirkeibyen Kolding i dag kl. 19.15 – 20.00.