Fredag, 18/01

Mit navn er Erika, og indtil nu har jeg arbejdet en del med kommunikation i vores kirke. Mit hjerte er dog for mennesker i vores by, og jeg håber på at blive involveret mere i dette i det kommende år.

 

 

 

 

Mattæus 9:37-38
“Og han sagde til sine disciple: “Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind.”

Jeg tror, at dette bibelvers bliver mere relevant med tiden. Verdenen bliver mere og mere overvældende og fyldt af ting, der distraherer en fra at fokusere på det, som egentlig betyder noget. Vi som kirke tror fuldt og fast på at ”mennesker har værdi”. Det er det, Jesus lærer os igennem evangelierne. Men spørgsmålet er: Hvordan kan vi helt praktisk leve det ud, som vi tror på? Som troende, er det bedste vi kan gøre for andre at introducere dem til Jesus. Betyder det bare at dele evangeliet gennem ord? Overhovedet ikke. Gud er kærlighed og ved at vise kærlighed til andre mennesker, viser vi dem Jesus. Derfor er det så smukt, at vi som kirke kan række ud til vores samfund på så mange forskellige måder – gadeforkyndelse, julepakker for dem i nød, Kulturnat og meget mere. Vi kan alle være en del at denne vigtige mission, at minde mennesker om, at de har værdi, og at både vi som kirke og Jesus elsker dem. Start nu. Bed sammen med os for vores by. Kolding og Fredericia skal blive frelst.