Søndag, 6/01

Hej, mit navn er Samuel Christiansen. Jeg er lovsangspræst i Kirkeibyen og lærer på IABC. Jeg elsker at rejse rundt i verden med min vidunderlige familie på 4, og jeg er meget passioneret omkring at se mennesker blive forbundet med Jesus, som deres personlige frelser og blive udrustet for livet og tjenesten.

 

 

 

Salme 100:4
“Træd ind ad tempelporten med takkesang, gå ind i hans forgår med glæde, lovpris hans navn og sig ham tak.”

 Dette vers lærer os at have et mind-set af taknemmelighed og at give ære og pris til Gud FØRST. At være taknemmeligbetyder ikke at være taknemmelig for de svære tider, men at forblive taknemmelig og stole på Gud ide svære tider.

Igennem Biblen ser vi mange udtryksformer for tilbedelse, eksempelvis dans, råb, klap og sang. Fællesnævneren jeg fandt, var GLÆDE.Når Jesus er i centrum af vores liv og kirke, er der glæde.tilbedelseog lovsangburde ikke handle om personlige præferencer eller overbevisninger, men om manifestationen af livet fra Jesus, som løber i os og igennem os. Når vores tilbedelse flyder fra et mind-set af taknemmelighed ogglædefor, hvad Gud har gjort, vil dybden af vores lovsang blive fokuseret på hvem Han er. Det er en beslutning og et valg at bringe et offer af tilbedelse og lovsang til ham. I vores overgivelse og ved først at søge Guds rige og hans vilje, vil alt andet blive os givet i tilgift (Matt. 6:33).

”The higher the praise, the deeper the worship” – jeg har tro for, at der i Kirkeibyen og i alles hjem og hjerter vil udfolde sig en tilbedelse, der emmer af glæde og en dybere overgivelse i lovsang.

 

 

 

Husk: Bøn i Kirkeibyen Fredericia i dag kl. 10.00 – 10.15.