Velkommen til 2019!

Kære Kirkeibyen i Kolding og Fredericia,

Vi begynder det nye år med et klart og tydeligt Jesus fokus!

Derfor tager vi også et initiativ til i år til at kalde os sammen som fællesskab til denne urgamle kristne tradition og praksis at bede og faste sammen i januar måned. Vi vil sætte Jesus først fra begyndelsen af også i det nye år!

Vi anbefaler også, at du gør det der hjemme og gerne sammen med familie og venner. Find en form der passer dig ind i din hverdag, når vi som Kirke og fællesskab sætter 3 uger af med denne vægtlægning fra søndag d. 6. januar 2019.

Faste forstås ofte som en periode, hvor vi afholder os fra noget, som vi normalt ikke plejer at afholde os fra. Den klassiske forståelse går på mad og drikke – men det kan og vil være meget forskelligt fra person til person og i forhold til vores livomstændigheder. Nogle trænger måske til at afholde sig fra andre ting, der kommer til at fylde for meget – nemt er det at komme i tanke om tv, sociale medier, kaffe, kager og slik, alkohol m.m.

Bøn og faste står meget centralt i den kristne tro. Ja, rent faktisk er den bibelske faste ældre end kristendommen, og har sit udspring i jødedommen i det gamle testamente. Jesus fastede (Lukas 4), og Han anviser også faste som en praksis ligesom bøn og generøsitet i Bjergprædiken. Sproget i Mattæus evangeliet er f.eks. ”når I beder, når I faster, når I giver”, altså livsnære kristne praksisser til os. (se Matt. Ev. Kap. 6) Faste inkluder ånd, sjæl og legeme.

I den første kirke fastede man, og fantastiske ting skete som man kan læse om i Apostlenes gerninger, (se f.eks. Apg. 13), hvor man oplever en apostolisk kirke, der sender tjenester med baggrund i profetisk tale. Helligånden sagde: “udtag Barnabas og Saul til den opgave, som jeg har udvalgt dem til!” Menigheden fortsatter derefter i bøn og faste, og de lagde hænderne på dem for at sende dem afsted med Guds velsignelse. Helligånden siger fortsat noget til os både som fællesskab og individuelt!

Lad os bede og faste sammen for at få et skarpt fokus på det år, der venter os både i det store fællesskab, og i det nære, ja helt personligt.

Lad os sammen sætte Gud først fra begyndelsen af 2019! Jeg kan næsten ikke forestille mig en bedre måde at byde det nye år velkommen på.

Jesper Kure
Ledende præst