Der er to ordninger:

1. § 8A – Giv frit, dog op til en vis grænse

Gennem Ligningslovens § 8A kan du få skattefradrag for op til kr. 15.200 (2017 stiger fradraget til kr. 15.600).

2. § 12 stk. 3 – Forpligtelseserklæring

Gennem Ligningslovens §12 stk. 3 har du mulighed for at få fradrag for større bidrag til godkendte institutioner. For at få fradrag skal du tegne en forpligtelses-erklæring, som er en bindende giveraftale over 10 år. Du kan enten give et fast beløb eller en procentdel af din bruttoårsindkomst. Du kan fradrage op til 15 % af din bruttoindkomst.

Hvordan opnås fradraget?

  • Du skal oplyse navn og cpr-nummer, til kirkens kasserer.
  • Vi registrerer alt hvad du giver, uanset om det er mobile-pay, pbs, bankoverførsel eller friend-pay.(Giver du kontant, skal du give i en kuvert med navn på.)
  • Vi rapporterer dine indbetalinger til SKAT, som automatisk vil påføre beløbet på din selvangivelse.

Vi rådgiver gerne nærmere om de forskellige fradragsordninger eller svarer på andre spørgsmål. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte enten Leif Ravn Hansen eller Peter Aoun.


Eksempler på hvordan din økonomi kan se ud, når du giver tiende.

Her kan du prøve at indtaste din løn, for at beregne tiende ud og for at se hvordan effekten af at give tiende, for dig vil være.

Studerende på SU Månedlig Årlig
Indtægt 5941 71292
Tiende - 10% af indtægt 594 7129

Hele tiende kan fradrages i skat

Det giver en tilbagebetaling på kr. 196 2.353
Din reelle udgift ifm tiende 398 4.777