Kirkeibyens vision tager afsæt i 5 grundliggende nytestamentlige grundantagelser.
(klik for at læse mere)

Med baggrund af ovenstående opsummerer vi  det store spørgsmål “Hvorfor Kirkeibyen?” med svaret:

Fordi mennesker har værdi.

Kirkeibyens eksistensberettigelse er at give værdi til alle mennesker og skabe rum for et livsforvandlende møde med Jesus og med andre mennesker.

Derfor (klik for at læse mere)

 

 

 

One Comment

  1. Pingback: Sunday Services 13/12 | Copenhagen

Comments are closed.